Het project in cijfers

sleedoornhaag (Prunus spinosa), Theux

Het LIFE-project Pays mosan is:

een project van 7,5 jaar dat meegefinancierd wordt door de Europese Unie

40 Natura 2000-gebieden van samen bijna 25 000 ha, verdeeld over twee landen (België en Nederland)

het herstel van bijna 350 hectare habitat (waarvan 156 ha in Wallonië)

de aankoop van 130 hectare terrein binnen Natura 2000 (waarvan 60 ha in Wallonië), te erkennen als natuurreservaat

de aanplanting van 40 km hagen

de aanplanting van 500 fruitbomen

de aanleg van 50 poelen

de verbetering en aanleg van kraamkamers voor vleermuizen...

infobord over de erkenning als natuurreservaat

Regionale en internationale partners verenigen zich in één LIFE-project om te zorgen voor samenhang binnen het netwerk aan herstelde habitats.

Nieuwsbrief

Heb je interesse in ons project ? Inschrijf je hier om van meer informaties te genieten over de voortuitgang van onze acties

Uitschrijf van onze nieuwsbrief

Partners